AVÍS LEGAL

L’Agència Catalana de l’Aigua, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37 /2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic, en la redacció donada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL WEB TOGETHER FOR WATER

L’ACA (Generalitat de Catalunya) garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d’exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a: l’Agència Catalana de l’Aigua, situada al carrer Provença 204, 08036 Barcelona.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa al portal de l’ACA (Generalitat de Catalunya), que no sigui un formulari, us podeu adreçar a l’adreça abans indicada.

D’altra banda, les galetes (cookies) s’utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

CONDICIONS D’ÚS I MODALITATS DE REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ A  TOGETHERFORWATER.COM

La Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la  Llei 37 /2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
a)    No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b)    Citar sempre la font de la informació, que és “Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència Catalana de l’Aigua”
c)    Esmentar la data de l’última actualització de la informació.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’ACA (Generalitat de Catalunya) en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per l’ACA. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’ACA (Generalitat de Catalunya) i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del contingut. D’altra banda, la informació relacionada amb tràmits i procediments administratius que facilita el web no substitueix la informació necessària i específica de cada procediment concret.

L’Administració de la Generalitat no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

La Generalitat de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.