WAT’SAVEREUSE és un projecte internacional i interregional finançat pel programa LIFE de la UE, liderat per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM), que consta de 3 regions (Catalunya, Balears i Occitània) i 9 entitats: Agència Catalana de l’Aigua, Eurecat, Clúster de l’Aigua de Catalunya – CWP, ABAQUA, AETIB, CLIQIB, Aqua-Valley i AD’OCC.

Els objectius generals del projecte són donar a conèixer i conscienciar sobre els beneficis de les iniciatives i legislacions transnacionals que fomenten l’economia circular de l’aigua, en particular en el sector turístic, reduint així el consum i la necessitat de recórrer a la reutilització de l’aigua tractada com a recurs alternatiu.

Es posa èmfasi en el sector turístic mediterrani.

El projecte contribuirà a pal·liar el problema ambiental identificat (escassetat d’aigua i sequera), en particular mitjançant campanyes de sensibilització dirigides a diversos grups objectiu: turistes, establiments turístics, municipis, organismes públics i autoritats locals.

El projecte WAT’SAVEREUSE es centra concretament a:

• Reduir el consum d’aigua dels establiments turístics i les activitats relacionades amb el turisme

• Fomentar la implementació de solucions d’estalvi d’aigua. 

• Promoure i conscienciar els operadors del sector turístic sobre la reutilització de les aigües depurades i millora.